'Penimbun' Kembali dengan Pandangan Mendalam pada Penimbun dalam Krisis

Seri A&E yang telah berjalan lama akhirnya kembali pada hari Selasa dengan episode dua jam yang sangat besar.